Sitemap   sk   sk   sk

Vitajte na stránke IMPULS-LEASING Slovakia

Vážení obchodní partneri,
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. sa sťahuje do nových priestorov. Od 30.05.2016 Vás radi privítame v Savoy Offices at the Carlton na našej novej adrese:
 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, P.O.BOX 249
811 02 Bratislava 1
 
Naša nová adresa je zároveň korešpondenčnou adresou, preto ju prosím uvádzajte v písomnej komunikácii s nami. Naším sťahovaním nenastáva zmena telefónnych čísiel. 
 
Fakturačné údaje spoločnosti sa zatiaľ nemenia a preto prosím používajte na faktúrach pôvodnú adresu:
 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Štetinova 4
811 06 Bratislava 
 
Zmenou adresy pre Vás nevyplývajú žiadne povinnosti a všetky naše zmluvné vzťahy zostávajú platné bezo zmeny. 
 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.                                                                                                                                           
 
 

IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o. je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Patrí k finančnej skupine IMPULS-LEASING International GmbH so sídlom v Rakúsku so strategickým partnerom - skupinou RAIFFEISEN LANDESBANK Oberösterreich. IMPULS-LEASING Slovakia tak má čo ponúknuť lokálnym i nadnárodným klientom na rozsiahlom území Európy.
Od roku 2009 je spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia členom Asociácie leasingových spoločností.

Identifikačné údaje IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, P.O.BOX 249
811 02 Bratislava 1
IČO: 36 745 804
IČ DPH: SK2022331344

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 44839/B

 


Novinky
25. 05. 2015
Bezpečnosť pre Vás a Vaše vozidlo

25. 05. 2015
PHM bonus 200 EUR pre úžitkové vozidlá

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD

21. 04. 2015
Nová akcia značky DAF - DAF XF Super Space Cab za cenu splátky Space Cab

26. 03. 2015
Nové sídlo Regionálneho riaditeľstva pre Východné Slovensko - Moldavská cesta 49, Košice