Email: office@impuls-leasing.sk

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Patrila pod bankovú skupinu Raiffeisen Landesbank Oberösterreich a od 17.8.2021 sa stáva súčasťou Tatra banka Group.

 

 

    Odporúčame i naďalej elektronickú, či telefonickú komunikáciu. 

Vaše požiadavky môžte adresovať na centrálny email: office@impuls-leasing.sk, alebo si môžte vybrať niektorý z nižšie uvedených kontaktov:
 
1) Záujem o nový leasing:  vyplňte prosím kontaktný formulár
 
2) Záujem o služby k existujúcej zmluve:
-  prevody zmlúv o financovaní: cesie@impuls-leasing.sk
-  predčasné odkúpenia predmetov financovania: odkupy@impuls-leasing.sk, +421 2 32 602 067
-  riadne ukončenia zmlúv o financovaní: vargova@impuls-leasing.sk, +421 2 32 602 067
-  splátky, upomienky, zmeny splátkových kalendárov: inkaso@impuls-leasing.sk, +421 910 824 055
-  poistné udalosti: poistne@impuls-leasing.sk, +421 910 824 061

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na centrálnej e-mailovej adrese: office@impuls-leasing.sk 

 

 

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky od roku 2009

Ocenenie Business Superbrands 2021

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. obhájil prestížne ocenenie Business Superbrands aj v roku 2021

IMPULS-LEASING International

Holding IMPULS-LEASING International GmbH vie poskytnúť svoje služby klientom s nadnárodným dosahom na rozsiahlom území Európy

Summit Finance - značkový leasing Ford

Od 1.7.2012 poskytuje spoločnosť IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o. komplexnú ponuku finančných služieb pre značkový leasing Ford.

Ocenenie SELECTED PREMIUM COMPANY 2019

Toto ocenenie potvrdzuje dlhodobú stabilitu, úspešnosť a inovatívne marketingové aktivity v danom odbore podnikania