Email: office@impuls-leasing.sk
Je možné obstarať predmet leasingu v zahraničí?
Predmet leasingu je možné obstarať v zahraničí, dovozcom predmetu leasingu je budúci nájomca, od ktorého IMPULS-LEASING Slovakia predmet leasingu odkúpi a spätne mu ho prefinancuje prostredníctvom leasingu. V prípade motorových vozidiel musí byť už vozidlo evidované na dopravnom inšpektoriáte a preclené, až potom ho môžeme
prefinancovať. Žiadosti sú posudzované individuálne vedením spoločnosti.
 
Kde všade Vás môžu nájsť záujemcovia o finančný leasing? 
  • Centrála sa nachádza v Bratislave na Mostovej 2 (SAVOY OFFICES @ THE CARLTON)
  • Naša spoločnosť buduje sieť pobočiek rovnomerne pokrývajúcich celé územie SR
    (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Košice) 
 
Aká je minimálna a maximálna výška akontácie? 
Štandardne je minimálna výška akontácie 20%, maximálna 60%. Ostatné prípady posudzujeme individuálne. 
 
Má možnosť lízovať auto začínajúci podnikateľ?
Aj začínajúcemu podnikateľovi poskytujeme leasing, podmienkou je minimálna akontácia 30%. Jeho žiadosť posudzuje individuálne vedenie spoločnosti. 
 
Kto je vlastníkom auta pri uzatvorení leasingovej zmluvy?
Vlastníkom predmetu leasingu (auta) po uzatvorení leasingovej zmluvy je leasingová spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia a nájomca je zapísaný v OEV ako držiteľ predmetu leasingu. Leasingový nájomca sa stáva vlastníkom prenajímanej veci až po riadnom ukončení leasingu na základe predkúpneho práva.