Email: office@impuls-leasing.sk

Financovanie osobných a úžitkových automobilov

 Ako podnikateľ predložím:

A.  IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY
     a.  Výpis z obchodného registra/Živnostenský list 
     b.  Osvedčenie o DIČ, IČ DPH
     c.  Identifikačný domunent štatutárneho zástupcu

B.  FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY
     a.  Súvaha/Výsledovka resp. Výkaz o majetku a záväzkoch/Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Ako spotrebiteľ predložím:


A.  IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY
     a.  Občiansky preukaz/pas
     b.  Druhý dokument preukazujúci totožnosť (pas, rodný list, vodičský preukaz, zdravotné poistenie)

B.  FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY
     a.  Potvrdenie o výške príjmu

 
 Ostatné dokumenty:

C.  DOKUMENTÁCIA OHĽADOM PREDMETU FINANCOVANIA
     a.  Proformafaktúra/špecifikácia vozidla a výbavy
     b.  Pri jazdených vozidlách dokument o kontrole originality vozidla (THG, IRIS IDENT)

D.  V individuálnych prípadoch si IMPULS-LEASING Slovakia môže dožiadať i iné dokumenty.

 

Financovanie nákladných automobilov

 

 A.  IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY
     a.  Výpis z obchodného registra/Živnostenský list 
     b.  Osvedčenie o DIČ, IČ DPH
     c.  Identifikačný domunent štatutárneho zástupcu

B.  FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY
     a.  Súvaha/Výsledovka resp. Výkaz o majetku a záväzkoch/Výkaz o príjmoch a výdavkoch

 
Ostatné dokumenty:

C.  DOKUMENTÁCIA OHĽADOM PREDMETU FINANCOVANIA
     a.  Proformafaktúra/špecifikácia vozidla a výbavy
     b.  Pri jazdených vozidlách dokument o kontrole originality vozidla (THG, IRIS IDENT)

D. V individuálnych prípadoch si IMPULS-LEASING Slovakia môže dožiadať i iné dokumenty.

 

Financovanie strojov a zariadení

 

A. IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY 
    a. Výpis z obchodného registra/Živnostenský list 
    b. Osvedčenie o DIČ, IČ DPH
    c. Identifikačný domunent štatutárneho zástupcu

B. FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY 
    a. Súvaha/Výsledovka resp. Výkaz o majetku a záväzkoch/Výkaz o príjmoch a výdavkoch

 
Ostatné dokumenty:

C. DOKUMENTÁCIA OHĽADOM PREDMETU FINANCOVANIA
     a. Proformafaktúra/špecifikácia zariadenia a príslušenstva
     b. Pri použitých strojoch a zariadeniach znalecký posudok, resp. iný dokument preukazujúci časovú cenu zariadenia

D. V individuálnych prípadoch si IMPULS-LEASING Slovakia môže dožiadať i iné dokumenty.