Email: office@impuls-leasing.sk

Financovanie osobných a úžitkových automobilov

 
Ako spotrebiteľ predložím:

A.  IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY
     a.  Občiansky preukaz/pas
     b.  Druhý dokument preukazujúci totožnosť (pas, rodný list, vodičský preukaz, zdravotné poistenie)

B.  FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY
     a.  Potvrdenie o výške príjmu
 
Ostatné dokumenty:

C.  DOKUMENTÁCIA OHĽADOM PREDMETU FINANCOVANIA
     a.  Proformafaktúra/špecifikácia vozidla a výbavy
     b.  Pri jazdených vozidlách dokument o kontrole originality vozidla (THG, IRIS IDENT)

D.  V individuálnych prípadoch si IMPULS-LEASING Slovakia môže dožiadať i iné dokumenty.