Sitemap   sk   sk   sk

Finančné produkty

IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. ako moderná a vyspelá leasingová spoločnosť ponúka všetky typy finančných produktov. Vhodnosť ich použitia je individuálna pre každého konkrétneho klienta v danej situácii. Nižšie poskytujeme rýchly prehľad rozdielov medzi uvedenými finančnými produktami, ich podrobnejší opis nájdete v jednotlivých sekciách.