Email: office@impuls-leasing.sk
Finančný leasing je dlhodobý prenájom s prevodom vlastníckych práv na nájomcu po ukončení zmluvy. Právnym vlastníkom predmetu leasingu je počas trvania zmluvy leasingová spoločnosť, ekonomickým vlastníkom je nájomca. Leasingová spoločnosť súčasne splnomocňuje nájomcu k uplatňovaniu práv voči dodávateľovi predmetu leasingu. Po ukončení nájmu má nájomca právo opcie na kúpu predmetu leasingu za vopred dohodnutú kúpnu cenu. 

Podmienky:
 • určený pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a nepodnikateľov
 • minimálna doba leasingu 36 mesiacov pre I. odpisovú skupinu (všetky osobné a úžitkové automobily)
 • 44 mesiacov pre II. odpisovú skupinu (motocykle)
 • maximálna doba leasingu - 72  mesiacov pre súkromné osoby aj pre podnikateľov
 • 1. zvýšená splátka: 20% - 60%
 • možnosť mesačných i kvartálnych splátok
 
Výhody:
 • jednoduchšia cesta ako financovať kúpu automobilu/motocykla
 • možnosť užívať vozidlo/motocykel bez toho, aby ste mali k dispozícii celú hotovosť
 • možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
 • pre súkromné osoby možnosť poistiť si schopnosť splácať leasingové splátky
 • možnosť skrátiť odpisovanie vozidla na 36/44 mesiacov podľa odpisovej skupiny

 

Máte záujem o tento typ financovania? Kontaktujte nás.