Sitemap   sk   sk   sk
Formulár sťažnosti

Oslovenie *:      Meno *:
Titul: Priezvisko *:
 
Som klientom IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
(mám uzatvorenú alebo mal som v minulosti uzatvorenú zmluvu o financovaní v IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.)
    
 
Číslo leasingovej zmluvy: Firma:
 
PSČ: E-mail *:
Mesto: Telefón *:
 
Sťažnosť *: