Email: office@impuls-leasing.sk

Formulár sťažnosti

Oslovenie:    
Som klientom IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. (mám uzatvorenú alebo mal som v minulosti uzatvorenú zmluvu o financovaní v IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.)