Email: office@impuls-leasing.sk

IMPULS-LEASING International je spoločnosť poskytujúca finančné služby vo východnej Európe s atraktívnymi obchodnými možnosťami pre veľké národné a medzinárodné spoločnosti, malé a stredné podniky, samostatne podnikajúce osoby či komunálne spoločnosti.   
Spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami v Česku, Poľsku, Rumunsku, Chorvátsku a na Slovensku ponúka IMPULS-LEASING International trhové a produktové znalosti a lokálne kontaktné osoby. 
Cez blízkosť trhov a silnú pobočkovú sieť sme schopní v správnom čase rozpoznať potreby našich klientov a ponúknuť zodpovedajúce riešenia.

Rozširovanie Európskej Únie do centrálnej a východnej Európy ponúka pre podniky výzvy a početné trhové šance.  Nové trhy, v EÚ alebo krátko pred vstupom do EÚ, vynikajú cez silný dynamický hospodársky rozvoj pri stabilnej politickej situácii tak ako cez zaujímavé hospodárske rámcové podmienky s veľkým potenciálom.

IMPULS-LEASING International je súčasne zastúpený v piatich krajinách strednej a východnej Európy: v Česku, Poľsku, Rumunsku, Chorvátsku a na Slovensku.

 

Holding IMPULS-LEASING International GmbH vie poskytnúť svoje služby klientom s nadnárodným dosahom na rozsiahlom území Európy, či už prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, alebo leasingových spoločností v priamom vlastníctve partnerskej Raiffeisen Landesbank Oberosterreich k ich všeobecnej spokojnosti a s dosiahnutím výhod hromadného klienta v každej krajine.