Sitemap   sk   sk   sk

Holding

Holding IMPULS-LEASING International GmbH vie poskytnúť svoje služby klientom s nadnárodným dosahom na rozsiahlom území Európy, či už prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, alebo leasingových spoločností v priamom vlastníctve partnerskej Raiffeisen Landesbank Oberosterreich k ich všeobecnej spokojnosti a s dosiahnutím výhod hromadného klienta v každej krajine.

  http://www.impuls-leasing.pl http://www.impuls-leasing.sk http://www.impuls-leasing.hu http://www.impuls-leasing.ro http://www.impuls-leasing.hr