Sitemap   sk   sk   sk

Jazdené automobily

Základné podmienky:

  • zapísané v technickom preukaze ako kategória M1, N1 (osobné vozidlá, úžitkové vozidlá);
  • maximálny vek vozidla nemôže na konci financovania presiahnuť 8 rokov;
  • prvýkrát zakúpené ako nové na Slovensku alebo individuálne dovezené zo zahraničia a prihlásené na dopravnom inšpektoráte;
  • s platným STK ešte 1 mesiac od uzatvorenia zmluvy, preverené overovacou spoločnosťou podľa špecifikácie IMPULS-LEASING Slovakia;
  • štandardné prevedenia automobilov.