Sitemap   sk   sk   sk

Model financovania

VYBERTE SI OPTIMÁLNY MODEL FINANCOVANIA

Finančné produkty IMPULS-LEASING Slovakia:

   Podstata zmluvného vzťahu Dĺžka*    Odpisovanie  DPH
 Finančný leasing  Nájomný vzťah s právom kúpy, uhradením poslednej platby prechádza vlastníctvo na užívateľ  36-60 mes.  Volí si klient  V splátkach
 Spotrebný úver  Dlžnícky vzťah, ILS (veriteľ) požičia prostriedky na zakúpenie predmetu s garanciou samotného predmetu  12-60 mes.  Volí si klient  Pri obstaraní
 Splátkový predaj  Kúpno-predajný vzťah, ILS predá predmet klientovi, ten postupne spláca, vlastníctvo prechádza uhradením celej ceny  do 12 mes.  Volí si klient  Pri obstaraní
 Operatívny leasing  Nájomný vzťah, klient má prenajatý predmet, používa ho, po dohodnutej dobe vráti  12-36 mes.  Odpisuje prenajímateľ  V splátkach

*dĺžka je orientačná, obvyklá na trhu, je možná individuálna dohoda

Doba financovania:

 • krátkodobé financovanie (do 1 roka)
 • skrátené financovanie (1-3 roky)
 • štandardné financovanie (3-4 rokov)
 • predĺžené financovanie (5-6 rokov)

Perióda splácania:

 • mesačne
 • kvartálne
 • iné alebo nelineárne splátky

Akontácia/1.platba:

 • podľa Vašich potrieb (štandardné ponuky od 10 % účasti)
 • individuálne na presnú Vami zadanú sumu

Výška poslednej platby:

 • úplná anuita
 • posledná zvýšená splátka (zostatková hodnota)

Poistenie:

 • vyberte si z výhodnej ponuky havarijného a povinného zmluvného poistenia, získate komfort splácania v jednej splátke

Individuálne varianty
Poraďte sa s našim zástupcom a určite nastavíte ten optimálny model splácania.