Sitemap   sk   sk   sk

Darček pre prvých zákazníkov!

05. 09. 2018

1. Akcia je určená pre nových klientov našej spoločnosti. Darček v podobe vouchera získa prvých 30 zákazníkov, ktorí uzavrú prvýkrát zmluvu s našou spoločnosťou do 5.10.2018.

2. V prípade, že sa nachádzate medzi hore uvedenou skupinou, bude Vás kontaktovať náš obchodný zástupca.

3. Darčekový poukaz je platný do 15.10.2018.