Email: office@impuls-leasing.sk
02. 04. 2020

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila Našej spoločnosti cenu Slovak Superbrands Award 2020. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach. O udelení Superbrands Award rozhoduje nezávislá expertná skupina Business Brand Council na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou BISNODE. Členmi Brand Councilu sú uznávaní odborníci z oblasti marketingu , komunikácie a reklamy.