Sitemap   sk   sk   sk

ŠTVRTINY bez navýšenia

25. 05. 2015

Nulové navýšenie platí na všetky osobné a úžitkové vozidlá pri financovaní formou finančného leasingu a úveru,  s úrokovou sadzbou 0,01%, úvodnou platbou vo výške 25% a tromi ročnými splátkami vo výške 25%.
Akcia platí do 31. decembra 2015