Sitemap   sk   sk   sk

O firme

IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o. je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Univerzálnosť spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je daná jej základnou filozofiou poskytovať komplexné služby v oblasti financovania hnuteľných predmetov, najmä osobných a úžitkových automobilov, nákladných automobilov a ostatných prepravných prostriedkov, strojov a zariadení rozličného zamerania ako aj nehnuteľností pre rozličné klientské skupiny, či sú to podnikateľské subjekty, komunálna sféra, neziskové organizácie i súkromné osoby, rôznymi daňovo-účtovnými a veriteľskými formami - finančným leasingom, operatívnym leasingom, splátkovým predajom či spotrebiteľkým úverom - prispôsobených podľa individuálnych potrieb konkrétneho klienta. V rámci svojej produktovej škály spoločnosť ponúka zaujímavé a najmodernejšie produkty pre dodávateľov predmetov financovania s cieľom zabezpečenia výroby, dovozu, udržiavania dostatočných skladových zásob pre konečnú klientelu či poskytnutia záruk voči tretím subjektom. Sieť regionálnych zastúpení, ako aj firemná infraštruktúra umožňuje efektívne a rýchlo obslúžiť klienta v ktoromkoľvek regióne Slovenska.

Hodnota IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je v dostatočne skúsenom a dynamickom tíme. Väčšina personálu má rozsiahle skúsenosti z renomovaných leasingových a finančných inštitúcií nielen v SR, ale i v zahraničí a vie tak poskytnúť nadštandardné poradenstvo nielen v otázke financovania danej investície, ale i v súvisiacich problematikách daňových, účtovných, poistných a iných. Pracovníci sú pravidelne školení v rôznych oblastiach s cieľom vytvoriť s klientom skutočné partnerstvo založené na dôvere a efektívnosti. Spoločnosť ako organizácia zároveň disponuje špecialistami na rôzne oblasti finančnej a produktovej problematiky. Konkurenčnou výhodou spoločnosti je najmodernejšia dostupná infraštruktúra a rozsiahle investície do oblasti sofvérového zabezpečenia obsluhy klientov. Pre samotných zamestnancov spoločnosť ponúka rozsiahle možnosti zdokonaľovania, sebarealizácie, ako aj kariérneho rastu.

Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je dostatočne kapitálovo vybavená a je tak silnou zárukou rozsiahlych investícií. Je 100 % dcérskou spoločnosťou medzinárodného holdingového zoskupenia IMPULS-LEASING International GmbH so sídlom v Rakúsku (www.impuls-leasing.com), ktoré zastrešuje aktivity regionálnych leasingových spoločností IMPULS-LEASING v krajinách strednej a východnej Európy. Strategickým partnerom holdingu je bankové zoskupenie Raiffeisen Landesbank Oberösterreich so sídlom v Linz-i (www.rlbooe.at), ktoré je najsilnejšou rakúskou regionálnou bankou, čoho odrazom je celosvetová akceptácia vo forme viac ako 1 400 korešpondenčných bánk a dlhodobý rating agentúrou Moody´s na úrovni Aa3.

Od roku 2009 začína zároveň na slovenskom trhu pôsobiť dcérska spoločnosť IMPULS-LEASING Services s.r.o. s cieľom integrovať v sebe špeciálne činnosti najmä v oblasti poistných služieb, ale aj iných špeciálnych produktov zoskupenia.