Email: office@impuls-leasing.sk
Sídlo spoločnosti:
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 36 745 804
DIČ: 2022331344
IČ DPH: SK2022331344
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sro, vložka č.: 44839/B
 
T: +421 2 32 602 000
 

IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o. je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Univerzálnosť spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je daná jej základnou filozofiou poskytovať komplexné služby v oblasti financovania hnuteľných predmetov, najmä osobných a úžitkových automobilov, nákladných automobilov a ostatných prepravných prostriedkov, strojov a zariadení rozličného zamerania a prispôsobiť sa individuálnym potrebám klienta. V rámci svojej produktovej škály spoločnosť ponúka zaujímavé a najmodernejšie produkty pre dodávateľov predmetov financovania s cieľom zabezpečenia výroby, dovozu, udržiavania dostatočných skladových zásob pre konečnú klientelu či poskytnutia záruk voči tretím subjektom.

Sieť regionálnych zastúpení, ako aj firemná infraštruktúra umožňuje efektívne a rýchlo obslúžiť klienta v ktoromkoľvek regióne Slovenska.

Hodnota IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je v dostatočne skúsenom a dynamickom tíme. Pracovníci sú pravidelne školení v rôznych oblastiach s cieľom vytvoriť s klientom skutočné partnerstvo založené na dôvere a efektívnosti. 

Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je dostatočne kapitálovo vybavená a je tak silnou zárukou rozsiahlych investícií. Je 100 % dcérskou spoločnosťou medzinárodného holdingového zoskupenia IMPULS-LEASING International GmbH so sídlom v Rakúsku (www.impuls-leasing.com), ktoré zastrešuje aktivity regionálnych leasingových spoločností IMPULS-LEASING v krajinách strednej a východnej Európy. Strategickým partnerom holdingu je bankové zoskupenie Raiffeisen Landesbank Oberösterreich so sídlom v Linz-i (www.rlbooe.at), ktoré je najsilnejšou rakúskou regionálnou bankou, čoho odrazom je celosvetová akceptácia vo forme viac ako 1 400 korešpondenčných bánk a dlhodobý rating agentúrou Moody´s na úrovni Aa3. 

Od roku 2009 začína zároveň na slovenskom trhu pôsobiť dcérska spoločnosť IMPULS-LEASING Services s.r.o. s cieľom integrovať v sebe špeciálne činnosti najmä v oblasti poistných služieb, ale aj iných špeciálnych produktov zoskupenia.

 

ZAUJÍMAVOSTI:

  • ILS má 5 regionálnych riaditeľstievKošiceBanská BystricaŽilinaNitra, Bratislava a 11 výhradných obchodných zastúpení 
  • Rok 2012 - jeden z najvýznamnejších rokov - prebehla 3. najväčšia kapitálová operácia v tomto roku na Slovensku, kedy ILS prevzala protfólio SUMMIT FINANCE. Bola podpísaná kooperačná dohoda pre vznik "SUMMIT FINANCE POWERED BY IMPULS-LEASING"

 

 

  • IMPULS-LEASING Slovakia (ILS) bola v prvej skupine finančných inštitúcií, ktorým bola udelená v roku 2015 licencia NBS pre poskytovanie spotrebiteľských úverov
  • Apríl 2017 - spoločnosť ILS oslávila 10. výročie va slovenskom trhu

 

 

  • Rok 2019 - spoločnosť si udržala po piatykrát obrat nad 100 mil. EUR