Sitemap   sk   sk   sk

Poistenie financovaného majetku

Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. vám ponúka komplexné poradenstvo a odporúči vám najvýhodnejší poistný produkt a poisťovňu podľa vašich preferencií. 

Poistenie vášho predmetu financovania môžete uzatvoriť hneď pri podpise zmluvy a týmto momentom je váš predmet financovania poistený. V prípade predmetov financovania môžete platiť poistné spolu so splátkami lízingu, kúpnej ceny pri splátkovom predaji, resp. úveru u nás bez akejkoľvek prirážky za področnosť.

Okrem havarijného a povinného zmluvného poistenia Vám spoločnosť IMPULS - LEASING Slovakia, s.r.o. ponúka aj produkt GAP - poistenie proti strate hodnoty vozidla. Ochrana spočíva vo finančnom krytí rozdielu medzi cenou časovou v čase poistnej udalosti a cenou vozidla poistenou poistením GAP v čase kúpy.

 IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. vykonáva činnosť poistenia ako podriadený sprostredkovateľ