Email: office@impuls-leasing.sk
  • IMPULS-LEASING Slovakia je na trhu  od apríla 2007.
  • Ako jedinej slovenskej leasingovej spoločnosti bolo udelené OCENENIE SUPERBRANDS za roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020, ktoré predstavuje vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach. O udelení Superbrands Award rozhoduje nezávislá expertná skupina Business Brand Council na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou BISNODE. Členmi Brand Councilu sú uznávaní odborníci z oblasti marketingu , komunikácie a reklamy.
  • Získali sme ocenenie Superbrands a Bisnode: SELECTED PREMIUM COMPANY 2019, ktoré potvrdzuje dlhodobú stabilitu, úspešnosť a inovatívne marketingové aktivity v danom odbore podnikania.
  • Sme členom asociácie leasingových spoločností.
  • Bola nám udelená licencia NBS pre poskytovanie spotrebiteľských úverov.
  • Prevádzkujeme značkové financovanie.
  • Spolupracujeme s poisťovňami: 

 

  • Sme partnerom štátneho sektora (Ministerstvo hospodárstva).
  • Podporujeme športovcov ako napr. talentovaného a úspešného autopretekára Martina Koiša a basketbalový tím BK Inter Bratislava.
  • Záleží nám na deťoch a preto od roku 2010 sponzorujeme Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar