Sitemap   sk   sk   sk
Región Stred

Regionálne riaditeľstvo pre Stredné Slovensko:
Skuteckého 17
974 01 Banská Bystrica

T: +421 48 32 602 02
F: +421 2 32 602 100
E: bbystrica@impuls-leasing.sk

Obchodné zastúpenie - Liptovský Mikuláš:
Vladimír Pavlík s.r.o.
Mgr. Vladimír Pavlík
M: +421 910 824 086
E: pavlik@impuls-leasing.sk
 
Obchodné zastúpenie - Zvolen:
LEASING PARTNER s.r.o.
Ing. Peter Melicherčík
M: +421 903 576 052
 

 

 

Fotografia sídla spoločnosti:Adresa: Skuteckého 17, Banská BystricaAko nás nájdete: