Email: office@impuls-leasing.sk
Regionálne riaditeľstvo pre Stredné Slovensko: 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Skuteckého 17
974 01 Banská Bystrica
T: +421 48 32 602 02
E: bbystrica@impuls-leasing.sk
 
Regionálny riaditeľ:
Katarína Horváthová
 
Obchodné zastúpenie - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
Vladimír Pavlík s.r.o.
Mgr. Vladimír Pavlík
M: +421 910 824 086
E: pavlik@impuls-leasing.sk
 
Obchodné zastúpenie - ZVOLEN / BANSKÁ BYSTRICA:
LEASING PARTNER s.r.o.
Ing. Peter Melicherčík
M: +421 903 576 052
     - predajca: 
     Martin Oravec
     M: +421 905 682 068
 
 
 
 
 
 

 

Fotografia sídla spoločnosti:


Adresa: Skuteckého 17, Banská Bystrica

 

Ako nás nájdete: