Sitemap   sk   sk   sk
Regionálne riaditeľstvá

Regionálne riaditeľstvá spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. nájdete:


Bratislava
Mostová 2, P.O.BOX 249
810 00 Bratislava
T: + 421 2 32 602 000
F: + 421 2 32 602 100
E: office@impuls-leasing.sk

REGIÓN STRED:
Banská Bystrica
Skuteckého 17
974 01 Banská Bystrica
T: + 421 48 32 602 02
F: + 421 2 32 602 100
E: bbystrica@impuls-leasing.sk

REGIÓN ZÁPAD:
Nitra
Radlinského 4
949 01 Nitra
T: + 421 37 32 602 02
F: + 421 2 32 602 100
E: nitra@impuls-leasing.sk

REGIÓN VÝCHOD:
Košice
Moldavská cesta 2413/49
040 11 Košice
T: + 421 55 32 602 02
F: + 421 2 32 602 100
E: kosice@impuls-leasing.sk

REGIÓN SEVER:
Žilina
Predmestská 85
010 01 Žilina
T: + 421 41 32 602 02
F: + 421 2 32 602 100
E: zilina@impuls-leasing.sk