Email: office@impuls-leasing.sk

IMPULS-LEASING Slovakia vie byť nápomocný aj financovaním moderných a efektívnych produktov pre oblasť stavebníctva.

Financované predmety: 

  • Bagre
  • Nakladače
  • Rýpadlá
  • Dumpre a dumpstre
  • Valce a dusacia technika
  • Teleskopické manipulátory
  • Stavebná zdvíhacia technika
  • Pracovné plošiny
  • Ostatné stavebné stroje a zariadenia