Sitemap   sk   sk   sk

Stavebné stroje

IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. vie byť nápomocný aj financovaním týchto moderných a efektívnych produktov pre oblasť stavebníctva:

  • Bagre
  • Nakladače
  • Rýpadlá
  • Dumpre a dumpstre
  • Valce a dusacia technika
  • Teleskopické manipulátory
  • Stavebná zdvíhacia technika
  • Pracovné plošiny
  • Ostatné stavebné stroje a zariadenia