Email: office@impuls-leasing.sk

Dôvera našich zákazníkov je naším najcennejším majetkom. Neustále sa preto snažíme poskytnúť Vám vo všetkých obchodných záležitostiach čo najlepšie služby. Ak však aj napriek tomu vidíte dôvod na sťažnosť, Vašu sťažnosť okamžite preveríme.

Na koho sa môžete so sťažnosťou obrátiť? V akej forme podať sťažnosť?

  • Obráťte sa, prosím, v prvom rade na obchodníka,  s ktorým ste uzatvárali zmluvu o financovaní alebo na jeho nadriadeného. Môžete tak urobiť osobne, telefonicky alebo písomne (poštou, iným doručovateľom alebo prostredníctvom emailu).
  • Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom formulára na našej internetovej stránke. Sťažnosť bude ihneď postúpená zodpovednej osobe na spracovanie » k formuláru sťažnosti
  • Ak nebudete s riešením Vašej sťažnosti spokojní, môžete sa písomne obrátiť na vedenie spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. (písomne prostredníctvom pošty na adresu: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., do rúk vedenia spoločnosti, P.O. Box 249, 810 00 Bratislava; mailom na adresu: office@impuls-leasing.sk).

 

Na čo si treba dať pri podaní sťažnosti pozor, aby mohla byť sťažnosť rýchlo a efektívne spracovaná?

  • Uveďte, prosím, svoje údaje: meno, adresu, telefónne číslo.
  • Ak použije formulár na internetovej stránke, vyplňte všetky povinné polia označené *.
  • Ak je to možné, uveďte aj číslo lízingovej/úverovej zmluvy.
  • Uveďte dôvody nespokojnosti čo najobšírnejšie.
  • Ak sa sťažnosť týka nejakého konkrétneho obchodného prípadu, uveďte, prosím, všetky údaje, ktoré máte k dispozícii.
  • Ak máte otázky ku konkrétnym dokumentom alebo tlačivám, priložte ich kópie k sťažnosti.
  • Ak máte návrh, ako by sme mohli sťažnosť vyriešiť k Vašej spokojnosti, pokojne ho uveďte.

Dôležité upozornenie: Neposielajte nám žiadne heslá, pin-kódy ani iné podobné bezpečnostné kódy. Nikdy ich od Vás nebudeme žiadať. 

 

Čo sa bude ďalej diať s Vašou sťažnosťou? 

Každou sťažnosťou sa zaoberáme objektívne a spravodlivo. Interne sa zhromažďujú všetky materiály a skúmajú všetky dôkazy a informácie týkajúce sa sťažnosti, na základe ktorých sa o sťažnosti rozhoduje. Sťažnosť sa zaeviduje v interných systémoch. Stanovisko k sťažnosti sa Vám snažíme odoslať čo najskôr. Komunikujeme v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Majte prosím na pamäti, že niektoré záležitosti sú komplexnejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ak by si spracovanie sťažnosti vyžiadalo dlhší čas, alebo ak by zo závažných dôvodov nemohla byť sťažnosť vybavená v stanovenej lehote, budeme Vás o tom informovať spolu s uvedením termínu vybavenia. Ak by sme neboli schopní plne vyhovieť Vašim požiadavkám, podrobne Vám vysvetlíme dôvod v stanovisku, ktoré Vám zašleme. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa spotrebitelia môžu obrátiť na Národnú banku Slovenska.