Email: office@impuls-leasing.sk
Vážený klient,
 
vzhľadom na pandemické opatrenia si Vás dovoľujeme požiadať aby ste sa, v prípade potreby návštevy niektorého z našich regionálnych riaditeľstiev, obrátili telefonicky alebo emailom na Vašho obchodného zástupcu resp. kontaktnú osobu, s ktorou ste doteraz komunikovali a dohodli si termín stretnutia vopred.
 
Tešíme sa na Vašu návštevu, no zároveň Vás chceme poprosiť uprednostniť i naďalej elektronickú, či telefonickú komunikáciu.

Vaše požiadavky môžte tiež adresovať na centrálny email: office@impuls-leasing.sk, alebo si môžte vybrať niektorý z nižšie uvedených kontaktov:
1) Záujem o nový leasing: vyplňte prosím kontaktný formulár
2) V prípade ak máte záujem o služby k existujúcej zmluve:
prevody zmlúv o financovanícesie@impuls-leasing.sk
-  predčasné odkúpenia predmetov financovania: odkupy@impuls-leasing.sk, +421 910 824 057
riadne ukončenia zmlúv o financovaní: vargova@impuls-leasing.sk, +421 910 824 057
-  splátky, upomienky, zmeny splátkových kalendárov: inkaso@impuls-leasing.sk, +421 910 824 055
poistné udalosti: poistne@impuls-leasing.sk, +421 910 824 061

Ubezpečujeme Vás, že všetky Vaše žiadosti budú spracované k Vašej spokojnosti.
  
IMPULS-LEASING Slovakia
 

 

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o. je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Patrí pod bankovú skupinu Raiffeisen Landesbank Oberösterreich.


Dovoľujeme si upozorniť klientov na dodržiavanie platných opatrení.


  Odporúčame i naďalej elektronickú, či telefonickú komunikáciu. 


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na centrálnej e-mailovej adrese: office@impuls-leasing.sk 

 

 

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky od roku 2009

Ocenenie Business Superbrands 2021

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. obhájil prestížne ocenenie Business Superbrands aj v roku 2021

IMPULS-LEASING International

Holding IMPULS-LEASING International GmbH vie poskytnúť svoje služby klientom s nadnárodným dosahom na rozsiahlom území Európy

Summit Finance - značkový leasing Ford

Od 1.7.2012 poskytuje spoločnosť IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o. komplexnú ponuku finančných služieb pre značkový leasing Ford.

Ocenenie SELECTED PREMIUM COMPANY 2019

Toto ocenenie potvrdzuje dlhodobú stabilitu, úspešnosť a inovatívne marketingové aktivity v danom odbore podnikania