Email: office@impuls-leasing.sk
5 krokov od IMPULSu k cieľom:
  • vyberte si predmet financovania a dodávateľa
  • vyberte si spôsob financovania
  • podpíšte zmluvu
  • prevezmite si predmet financovania
 
Dokumenty k rýchlemu schváleniu:
 
Rýchle procesy
Schvaľovanie obchodných prípadov je decentralizované, pokrytie Slovenska zastúpeniami zabezpečuje uzatvorenie zmluvy a prebratie automobilu podľa potrieb zákazníka.
 
Individuálny prístup
K zhodnocovaniu Vašich požiadaviek pristupujeme i s ohľadom na posúdenie schopnosti splácania v budúcnosti tak, aby sme Vás chránili pred možnými negatívnymi dopadmi insolvencie.
 
Nová investícia...STAČÍ IMPULS a veľa sa zmení...