Sitemap   sk   sk   sk

Ako uzatvoriť zmluvu

5 krokov od IMPULSu k cieľom:

  1. vyberte si automobil a dodávateľa
  2. dohodnita si model financovania
  3. vyplňte Žiadosť o financovanie (stiahnite si ju tu) a doložte potrebné doklady na schválenie
  4. podpíšte zmluvu
  5. prevezmite si vozidlo

Dokumenty k rýchlemu schváleniu:

Rýchle procesy

Schvaľovanie obchodných prípadov je decentralizované, pokrytie Slovenska zastúpeniami zabezpečuje uzatvorenie zmluvy a prebratie automobilu podľa potrieb zákazníka.

Individuálny prístup

K zhodnocovaniu Vašich požiadaviek pristupujeme i s ohľadom na posúdenie schopnosti splácania v budúcnosti tak, aby sme Vás chránili pred možnými negatívnymi dopadmi insolvencie.

Nová investícia...STAČÍ IMPULS a veľa sa zmení...