Email: office@impuls-leasing.sk
Sídlo spoločnosti:
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 36 745 804
DIČ: 2022331344
IČ DPH: SK2022331344
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sro, vložka č.: 44839/B
 
Korešpondenčná adresa:
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
P.O.BOX 249
810 00 Bratislava
 
Sekretariát:
T: +421 2 32 602 000

 

Regionálne riaditeľstvo BRATISLAVA:
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
 
Regionálny riaditeľ:
Ing. Katarína Mazúrová
 

Obchodné zastúpenie Bratislava

VARETI s.r.o.
Ing. Igor Czafík
M: +421 910 824 024
 
MaMly, spol. s.r.o.
Ing. Marián Mlynár
M: +421 910 824 020
 
ViVra s.r.o.
Ing. Viola Vrábová, CSc.
M: +421 910 824 005

 

Fotografia sídla spoločnosti:


Adresa: Mostová 2, 811 02 Bratislava 1

 

Ako nás nájdete: