Email: office@impuls-leasing.sk

August 2021 - IMPULS-LEASING Slovakia sa stáva súčasťou Tatra banka Group

Národná banka Slovenska aj Protimonopolný úrad udelili súhlas na prevzatie našej spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia spoločnosťou Tatra-Leasing.

Igor Rechtoris a Marián Knauer sa od 17.8.2021 stanú štatutárnymi zástupcami našej spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia a dcérskej spoločnosti IMPULS-LEASING Services. Akvizícia sa zavŕši fúziou, ktorá je naplánovaná na 2.kvartál 2022.

"Fúzii bude predchádzať interná príprava začlenenia spoločnosti do Tatra banka Group, ktorej hlavným cieľom bude zachovanie spokojnosti klientov. Tú kladieme v spoločnosti Tatra-Leasing na prvé miesto. Našou snahou je, aby klienti spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia pociťovali rovnaký komfort aj počas obdobia fúzie. Veríme, že sprístupnenie produktov Tatra-Leasingu, ako i inovácii Tatra banky bude mať výrazne pozitívny vplyv na klientov spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia," dodáva riaditeľ spoločnosti Tatra-Leasing, Igor Rechtoris.

 
Celý oznam nájdete na stránke Tatra-Leasingu