Sitemap   sk   sk   sk

PÄTINY bez navýšenia

25. 05. 2015

Nulové navýšenie platí na všetky osobné a úžitkové vozidlá pri financovaní formou finančného leasingu a úveru, s úrokovou sadzbou 0,01%, úvodnou platbou vo výške 20%. 4 splátky, vo výške 20%, je možné splácať v pravidelných intervaloch po 6, 9 alebo 12 mesiacoch.
Akcia platí do 31. decembra 2015.