Sitemap   sk   sk   sk

TRETINY bez navýšenia

25. 05. 2015

Nulové navýšenie platí na všetky osobné a úžitkové vozidlá pri financovaní formou finančného leasingu a úveru, s úrokovou sadzbou 0,01%, úvodnou platbou vo výške 33,34% a dvomi ročnými splátkami vo výške 33,33%.
Akcia platí do 31. decembra 2015.